gitc

Գյումրիի
Տեղեկատվական
Տեխնոլոգիաների Կենտրոն

Վեբ ծրագրավորում / BACKEND / PHP

Դասընթացի սկիզբ

Երկուշաբթի, Փետրվար 5

Դասընթացի օրեր

Երկուշաբթի, չորեքշաբթի, որրբաթ

Դասընթացի տևողություն

75 դաս - 120 րոպե

Դասընթացի ժամեր

10:00 - 12:00

Վեբ ծրագրավորում / BACKEND / PHP

Դասընթացը նախատեսված է տալ հիմնային գիտելիքներ ստատիկ և դինամիկ Web կայքերի նախագծման և մշակման համար PHP ծրագրավորման լեզվով:

Դասընթացում ընդգրկված են բոլոր այն տեխնոլոգիաները, որոնք անհրաժեշտ են ստատիկ և դինամիկ Web կայքեր ստեղծելու համար:

Դասավանդվող լեզուներ և տեխնոլոգիաներ

  • HTML 5 (HyperText Markup Language)
  • CSS 3 (Cascading Style Sheets)
  • JavaScript,  jQuery (JavaScript Framework Library - commonly used in Ajax development)
  • Ajax (Asynchronous JavaScript and XML)
  • Bootstrap (the most popular HTML, CSS, and JS framework)
  • PHP (Hypertext Preprocessor)
  • MySQL (The world's most popular open source database)

 

Դասընթացների մեկնարկից առաջ անցկացվում է տրամաբանական թեստ, որի նպատակն է ստուգել մասնակցի տրամաբանական մտածողությունը, ինչը կարևոր նախապայման է ծրագրավորում սովորելու համար:

Եթե տիրապետում եք նշված փուլերից որևէ մեկին, ապա կարող եք մասնակցել դասընթացներին՝  շրջանցելով տվյալ փուլը։